7 iunie 2024, FTA-UTM: seminar dedicat Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare

,

Facultatea Tehnologia Alimentelor a Universității Tehnice a Moldovei organizează în data de 7 iunie 2024 seminarul Ziua Mondială a Siguranței Alimentare.

Ziua Mondială a Siguranței Alimentare este o modalitate importantă în:

  • conștientizarea consumatorilor cu privire la problemele legate de siguranța alimentelor, demonstrând cum să prevenim îmbolnăvirile prin implementarea sistemelor de management al siguranței alimentului, bazate pe legislație și standarde internaționale;
  • alinierea la cerințele de siguranță alimentară la nivel european va contribui esențial la îmbunătățirea acestea în toate sectoarele industriei alimentare;
  • exportul produselor alimentare sigure pe piețe internaționale.

Siguranța alimentară salvează vieți. Fiind o componentă esențială a securității alimentare, joacă un rol vital în reducerea bolilor transmise prin alimente nesigure. În fiecare an, 600 milioane de oameni se îmbolnăvesc din cauza diferitor boli transmise prin alimente.

Bolile de origine alimentară sunt responsabile pentru 420 000 decese care pot fi prevenite în fiecare an prin implementarea Sistemelor de Management al Siguranței Alimentelor.

Programul seminarului

10.00 – 13.00 Expoziție de carte
10.00 – 10.15 Mesaje de salut:

VLADISLAV REȘITCA, prim-prorector UTM, conf. univ., dr.
IURIE SUBOTIN, Decan FTA, conf. univ., dr.
10.15 – 10.30 VIORICA BULGARU, șefa Program TPA, conf. univ., dr.
Prezentarea programului de master profesional „Calitatea și siguranța produselor alimentare”
10.30 – 10.45 ANDREI CUMPANICI, conf. univ., dr.
Legislația națională și europeană privind siguranța alimentelor
10.45 – 11.00 MARINA DINTIU, șefa direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Nonanimală, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)
11.00 – 11.15 TATIANA ROTARU, directoarea I.P. Laboratorul Central Fitosanitar
Analiza reziduurilor de pesticide și nitrați
11.15 – 11.30 DUMITRIȚA COJOCARU, Directoarea marketing și vânzări, S.R.L. Axedum
Sistemul de siguranță a alimentului în cadrul S.R.L. Axedum
11.30 – 11.45 SVETLANA CARAMAN, Tehnolog-șefă, S.A. Franzeluța
Sistemul de siguranță a alimentului în cadrul S.A. Franzeluța
11.45 – 12.00 TBD prezentări masteranzi
12.00 – 12.15 TBD prezentări masteranzi
12.15 – 12.30 TBD prezentări masteranzi
12.30 – 13.00 Discuții, sesiune de întrebări și răspunsuri