Admiterea

Inmatriculare 2020 

Lista studenţilor înmatriculaţi la FTA în anul de studii 2020-2021 

Studii cu frecvenţă 

Studii cu frecvenţă redusă

Studii Masterat

 

 

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 24 iulie – 31 iulie

Anunțarea rezultatelor intermediare: 1 august

Depunerea actelor în original: 1 august – 4 august

Anunțarea rezultatelor finale: 5 august

 
 • cerere de înscriere
 • actul de studii, în original
 • certificatul medical (nr. 086/e), eliberat în anul admiterii
 • diplomele de gr. I-III
 • 5 fotografii color 3×4 cm
 • extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii)
 • certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România – promoția din anul admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior
 • copia certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor-membre ale CSI şi ai Țărilor Baltice de naționalitate moldoveni (români)
 • bonul de plată a taxei de înscriere

Pentru cota 15 %:

 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și rămași fără îngrijirea părinților care au statut de copil orfan
 • certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia
 • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței R. Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, eliberat de organele abilitate; adeverința care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak
 • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii)
 • confirmarea apartenenței la familii de romi

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 50 de lei

Taxele de studii pentru anul universitare 2017-18

Investim continuu în viitor și tindem să asigurăm un complex universitar dinamic, bogat în resurse utile fiecărui student. Întregul campus urmărește să împlinească necesitățile studenţilor privind studiile și petrecerea timpului liber: blocuri de studii, cămine, parcuri, biblioteci, săli de lectură etc.

Universitatea Tehnică a Moldovei dispune de 13 cămine, iar studenții anului I beneficiază garantat de un loc.

Cum obţii un loc în cămin?

Foarte simplu! Trebuie să depui o cerere scrisă, după care vei fi repartizat în căminul facultății tale. În următorii ani, locurile în cămine se distribuie proporțional cu numărul de studenți bugetari de la fiecare facultate, respectiv an de studiu, dar și în funcție de rezultatele obținute în anul anterior de studiu. Astfel, cu cât ai media mai mare, cu atât ai șanse mai mari să obții un loc în cămin.