Cercetare ştiinţifică

Datorită cercetărilor realizate, studenții noștri sunt la curent cu noutățile din domeniu și învață după un program actualizat, conform ultimelor solicitări ale pieței muncii.

În ultimii doi ani, activitatea de cercetare a avut la bază proiectele:

 

PROIECTE DE STAT

 1. 80009.5107.09 Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară – Rodica STURZA, dr. hab., prof. univ.
 2. 80009.7007.21 Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă – Tudor LUPAȘCU (ICh al AȘM). Coordonator UTM-Iurie SCUTARU
 3. 80009.500727 Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu – Acad. Gheorghe DUCA (ICh al AȘM). Coordonator UTM- Iurie SUBOTIN, dr., conf univ.
 4. 80009.5107.13 Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în sistem ecologic și a prelucrării fructelor și biomasei – Sergiu POPA dr., conf. univ., UASM. Șef echipă – Artur MACARI dr., conf. univ., UTM
 5. 00208.1908.02 Prolongarea funcționalității și protecția compușilor biologic activi în compoziții alimentare – Alexei BAERLE dr., conf. univ.
 6. 80009.5107.10 Nutriție personalizată și tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea – Rodica SIMINIUC, dr., conf. univ.

PROIECTE NAȚIONALE DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

 1. 80009.0807.17 Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene – Viorica CAZAC, dr., conf. univ.
 2. 00208.8007.07 Valorificarea deșeurilor din Industria Berii – Ruslan ȚARNĂ, dr., conf. univ.
 3. 00208.1908.02 Prolongarea funcționalității și protecția compușilor biologic activi în compoziții alimentare – Alexei BAERLE, dr., conf. univ.
 4. 00208.1908.03 Principii de procesare a produselor lactate corelate obiectivelor de nutriţie echilibrată și de siguranţă alimentară – Liliana POPESCU dr., conf. univ.
 5. 00208.5107.06 Contribuții privind eradicarea nutrițională a maladiilor asociate consumului de gluten – Rodica SIMINIUC, dr., conf. univ.

PROIECTE INTERNAȚIONALE DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

 1. 2SOFT/1.2/83. Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes (INTELWASTES) – Rodica STURZA, dr. hab., prof. univ.
 2. Diminution des risques de contamination chimique et microbiologique des aliments – Rodica STURZA, dr. hab., prof. univ.
 3. Méthode rapide basée sur la spectroscopie de 1H-RMN pour déceler les fromages adultérés par addition de graisses végétales (FRAUDmage) – Nicoleta-Aurelia CHIRA, Universitatea Politehnică, București; responsabili din partea UTM: Liliana POPESCU, conf. univ., Rodica STURZA, dr. hab., prof. univ., Aliona GHENDOV-MOŞANU, dr. hab., conf. univ. Nadejda TURCULEȚ, drd.
 4. Implementarea tehnologiei de prelucrare avansată a fructelor de măceș și altor fructe uscate pentru obținerea pudrelor cu valoarea biologică sporită în scopul utilizării lor în industria alimentară – Aliona GHENDOV-MOȘANU, dr. hab., conf. univ.
 5. Projet pour le renforcement d’une formation professionnalisante de niveau licence à la Formation universitaire Francophone «Technologies Alimentaires» de l’Université Technique de Moldova. – Aurica CHIRSANOVA, dr., conf. univ.
 6. Développement durable de l’apiculture: enjeux économiques, écologiques, de développement rural et de santé publique – Aurica CHIRSANOVA, dr., conf. univ.
 7. Gouvernance universitaire et transformation numerique „Appui à la transformation numérique des études de doctorat et de postdoctorat de l’UTM” – Rodica SIMINIUC, dr., conf. univ.
 8. Déchets horticoles au bénéfice de la santé et de l’environnement, une nouvelle approche du principe « zéro déchet » (ZERODECHET) – Antoanela PATRAȘ, UASMV ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România. Rodica STURZA, dr. hab., prof. univ., responsabil UTM, Aliona GHENDOV-MOȘANU, dr. hab., conf. univ.
 9. Intelligent valorization of wine by-products in Smart Nutrition – Aurica CHIRSANOVA, dr., conf. univ.
 10. Projet pour le renforcement d’une formation professionnalisante de niveau licence à la Formation universitaire Francophone «Technologies Alimentaires» de l’Université Technique de Moldova. – Aurica CHIRSANOVA, dr., conf. univ.

PROPUNERI DE PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

 1. Déchets horticoles au bénéfice de la santé et de l’environnement, une nouvelle approche du principe « zéro déchet » (ZERODECHET) – Antoanela PATRAȘ, UASMV ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România.
 2. Méthode rapide basée sur la spectroscopie de 1H-RMN pour déceler les fromages adultérés par addition de graisses végétales (FRAUDmage) – Nicoleta-Aurelia CHIRA, Universitatea Politehnică, București
 3. Intelligent valorization of wine by-products in Smart Nutrition – Aurica CHIRSANOVA, dr., conf. univ.