Cercetare ştiinţifică

Cercetare ştiinţifică

Datorită cercetărilor realizate, studenții noștri sunt la curent cu noutățile din domeniu și învață după un program actualizat, conform ultimelor solicitări ale pieței muncii.

În ultimii doi ani, activitatea de cercetare a avut la bază proiectele: 

 

Proiect instituţional aplicativ (2014-2018)

  •  „Elaborarea metodelor de protejarea а lipidelor nucilor (Juglans Regia L.) de degradări oxidative”

Proiect de colaborare tehnico-ştiinţifică (2014-2016)

  •  „Studierea utilizării culturilor starter în fabricarea salamurilor fermentate”

Proiect de transfer tehnologic (2014-2015)

  •  „Elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate de fabricare a produselor lactate ecologic pure cu noi culturi starter”

Proiect internațional

  • „Renovarea utilajului laboratoarelor de instruire pentru desfăşurarea cursurilor practice cu profil viti-vinicol”