Vă salută decanul facultății, conf. univ., dr., Iurie Subotin

Sunt bucuros să vă urez bun venit pe site-ul facultăţii Tehnologia Alimentelor. Suntem cea mai mare unitate de învăţământ din domeniul alimentar din țară, lucru care ne motivează să ne dezvoltăm continuu. Succesul studenților este prioritatea noastră. Investim în calitatea studiilor, oferim laboratoare moderne, spaţii de studiu dinamice, echipate cu tot de ce au nevoie studenţii pentru a pune în practică cunoştinţele dobândite în timpul cursurilor.

În cadrul facultăţii noastre studenţii explorează domeniul alimentar cu o mare curiozitate, învaţă cu pasiune, obţin abilităţi practice și inovează domeniul. Ne bucurăm că fiecare este  pregătit pentru o carieră interesantă şi căutat în industria alimentară. Absolvenţii noştri sunt angajaţi în instituții și companii locale, naționale sau în mari întreprinderi internaționale, fiind responsabili de controlul calităţii, managementul producţiei, dezvoltarea noilor produse şi promovarea lor pe piaţa agroalimentară.

Din 1997, studenţii pot face studii în cadrul filierei francofone „Tehnologies Alimentaires”, beneficiind de stagii şi studii peste hotare, iar după finalizare, de locuri de muncă bine plătite. Contribuţia FTA la dezvoltarea mediului economic se materializează printr-o amplă activitate de cercetare ştiinţifică, precum şi prin implementarea continuă a rezultatelor cercetării. Astfel investim în succesul studenţilor noştri şi creăm oportunităţi pentru a-şi urma visul. Toate realizările obţinute de-a lungul timpului se datorează echipei noastre active şi pasionate de tehnologia alimentelor.

Din 1973, Facultatea Tehnologia Alimentelor pregăteşte specialişti pentru industria şi unităţile alimentaţiei publice, fiind cea mai mare unitate de învăţământ din domeniul alimentar din R. Moldova.

Obiectivele noastre:

 • Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţii
 • Cercetare ştiinţifică şi integrarea rezultatelor obţinute în procesul de studii
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, întreprinderile agroalimentare, instituţiile publice
 • Poziţionarea facultăţii în topul instituţiilor de învăţământ superior din ţară şi recunoaşterea acesteia în plan internaţional

Misiunea facultăţii este de a oferi studii de calitate  în domeniul tehnologiilor alimentare, dezvoltând abilităţile profesionale ale studenţilor prin intermediul programelor de licenţă, dar şi de a aprofunda cunoştinţele de specialitate prin intermediul programelor de masterat.

FTA – privire de ansamblu:

 • 4 departamente
 • 79 de cadre didactice
 • peste 800 de studenţi pasionaţi de tehnologia alimentelor
 • 38 de laboratoare
 • Parteneriate cu universităţi din străinate
 • Studii în limba franceză în cadrul filierei francofone „Tehnologies Alimentaries”
 • Centru de Excelenţă în Viticultură şi Vinificație „Centrul de Cercetări Oenologice”
 • Programe de mobilitate
 • Stagii de practică în ţară şi peste hotare

GHIDUL STUDENTULUI