Departamentul Alimentaţie şi nutriţie

 

AURICA CHIRSANOVA

Şef departament, dr. conf.

 

Tel: +373 22 50-99-59
E-mail: aurica.chirsanova@toap.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/9, blocul de studii nr. 5

 

Studenţii noştri sunt bine pregătiţi în domeniul alimentației publice şi se integrează cu ușurință în activitatea organizațiilor și intreprinderilor din domeniu. În cadrul departamentului activează filiera francofonă ”Tehnologies Alimentaires”, studiile fiind în limba franceză. Diplomele absolvenţilor sunt echivalente cu cele din ţările francofone (aproximativ 60 ţări). Astfel, studenţii au posibilitatea să-şi continue studiile în Franţa, Canada sau alte ţări.

Departamentul Alimentație și Nutriție oferă programe de mobilitate în parteneriat cu instituții de învățământ superior de peste hotare: Agenția Universitară Francofonă (AUF), Erasmus Mundus, iar din 2015 programul Erasmus+ (Comisia Europeană), Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) etc.

Echipa departamentului organizează anual festivități tematice, conferințe, ateliere de creație, masterclass-uri în vederea aprofundării capacităților practice a studenților și masteranzilor:

 • Atelierul de creaţie „Delicii de Crăciun
 • Seminarul practic „Mon laboratoir de cuisine innovante”
 • Festivalul Științelor în limba franceză / Ziua ușilor deschise

Oportunităţi

 • 5 laboratoare
 • Studii în limba franceză în cadrul Filierei Francofone
 • Stagii de practică peste hotare
 • Numeroase evenimente şi activităţi practice

Cu cine colaborăm?

 • Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România
 • Universitatea de Tehnologii Alimentare, Kiev, Ucraina
 • Universitatea Quebec, Canada
 • Şcoala Superioară de Agronomie, Toulouse, Franţa
 • Agrocampus OUEST (Institutul Național Superior de Științe Agronomice, Agroalimentare și Horticole), Rennes, Franța
 • Universitatea Lund, Suedia
 • Centrul de Cercetare în Nutriție și Metabolism, Institutul de Cercetări Medicale, Universitatea din Belgrad, Serbia
 • Universitatea de Tehnologii Alimentare din Plovdiv, Bulgaria
 • SA „Aeroport Catering”
 • Asociaţia culinarilor Catering Moldova
 • Fundaţia Liechtenstein Development service (LED)
 • Întreprinderi de stat şi private în domeniul alimentaţiei publice şi siguranței alimentelor

Activitatea de cercetare

În procesul de cercetare ne axăm pe:

 • Elaborarea tehnologiei de obţinere a produselor alimentare noi pe bază de nuci si srot de nuci
 • Compozițiile cu substanțe biologic active în baza uleiului de nuci Juglans regia
 • Cercetarea proprietăţilor produselor din soriz
 • Aspecte tehnologice şi nutriţionale ale năutului
 • Influența factorilor tehnologici asupra indicelui glicemic al preparatelor din cereale

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt prezentate la simpozioane, seminare, conferinţe regionale şi internaţionale.