Departamentul Oenologie şi chimie

RODICA  STURZA

RODICA  STURZA

Şef departament

Doctor habilitat
Tel: +373 22 50-99-61
E-mail: rodica.sturza@chim.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/9, blocul de studii nr. 5

 

În cadrul departamentului activează 18 cadre didactice, care investesc energie pentru a pregăti studenţii noştri la cel mai înalt nivel. Departamentul asigură predarea chimiei: cursuri speciale la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii şi Facultatea Industria Uşoară; cursurile de chimie anorganică şi analitică, organică, fizică şi coloidală la Facultatea Tehnologie Alimentară.

 

Oportunităţi:

  • 12 laboratoare menajate cu aparate şi mobilă necesară pentru desfăşurarea procesului didactic şi ştiinţific, cu veselă şi substanţe chimice pentru realizarea lucrărilor de laborator la chimia anorganică, chimia analitică şi chimia organică

 

Cu cine colaborăm?

  • Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, Facultatea Fizică)
  • Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul de Chimie, Institutul de Microbiologie, Institutul de Fiziologie a Plantelor)
  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
  • Universităţi din România, Bulgaria, Canada, Franţa, Ucraina, Rusia

Colaborările noastre creează oportunităţi de cercetare şi schimb de experienţă, de implementare a proiectelor ştiinţifice, de participare la simpozioane, conferinţe, expoziţii etc.

 

Activitatea de cercetare 

Cercetările realizate au scopul de a:

  • Îmbogăţi produsele alimentare cu diverși micronutrienţi (fier, calciu, iod, substanțe bioactive naturale)
  • Obţine compuşi și compoziții bioactive pe bază de acid hialuronic și alte substanțe pentru utilizarea ulterioară în industria alimentară, farmaceutică și cosmetică
  • Stabiliza fizico-chimic substanțele biologic active și de a cerceta procesele fizico-chimice în produsele alimentare finite

 

Vezi mai multe despre Departament…