Departamentul Limbi străine

CATERENCIUC SVETLANA

CATERENCIUC SVETLANA

Şef  departament

Conferențiar universitar, doctor
Tel: +373 22 50-99-63
E-mail: svetlana.caterenciuc@lm.utm.md, catedra@lm.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/9, blocul de studii nr. 5

 

Departamentul Limbi Străine asigură predarea limbii străine ca limbă generală şi ca limbaj specializat în multiple domenii: arhitectură, construcţii, economie, telecomunicaţii, energetică, mecanică, construcţie de maşini, alimentaţie, industrie uşoară. Limbile de predare în cadrul departamentului sunt: franceza, engleza, germana, spaniola, româna pentru alolingvi. Departamentul îşi propune să dezvolte abilităţile şi competenţele de comunicare ale studenţilor pentru a activa cu succes în instituţii din țară şi de peste hotare, îmbinând elementele inginereşti, manageriale şi culturale.

Cursurile predate în cadrul departamentului au un caracter practic, interactiv şi sunt desfăşurate pe durata a două semestre ale primului an de studii sau  pe durata a patru semestre ale anilor unu și doi. Acestea abordează subiecte din domeniul de specialitate al studentului, cu însuşirea terminologiei şi limbajului specific.  

Orice curs prevede formarea următoarelor competenţe:

 • Cunoaştere şi înţelegere
 • Explicare şi interpretare
 • Instrumental – aplicative
 • Atitudinale

În cadrul departamentului activează 19 cadre didactice cu o bogată experienţă în predarea limbilor străine. Departamentul pregăteşte toate facultăţile universităţii.

 

Oportunităţi

 • 5 săli de curs cu resurse necesare pentru cursuri
 • Bibliotecă cu peste 3000 de lucrări
 • Predare în limbile franceză, engleză, germană şi spaniolă
 • Conferinţa anuală studenţească „ Ştiinţele în limbi străine” ce dezvoltă abilităţile studenţilor de a ţine discursuri

 

Cu cine colaborăm?

 • Alianţa Franceză din Moldova
 • Agenţia Universităţilor Francofone
 • Centrul Educațional Pro Didactica
 • META (Moldovan English Teachers Association)
 • Centrul de Resurse pentru Profesorii de Engleză
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 • Asociaţia profesorilor de limbă franceză din R. Moldova

 

Activitatea de cercetare

În cadrul Grupului de Observare a Limbajelor Specializate (GOLS), departamentul realizează studii ştiinţifice, care sunt incluse la sfârşit de an universitar în publicaţia ştiinţifică a departamentului „Limbaje specializate”. Limbajele specializate sunt abordate sub două aspecte: teoretic – prin descrierea componentelor acestora şi practic – prin abordarea lor în scopuri didactice: structura textului de specialitate, terminologia şi traducerea, metode de elaborare a discursului etc.

Această activitate permanentă ajută la formularea clară a preocupărilor didactice, la identificarea răspunsurilor, la observarea unor fenomene lingvistice de pe poziţia cercetătorului, făcând referinţă la nume notorii în domeniu.