Departamentul Tehnologia produselor alimentare

 

ALIONA GHENDOV-MOŞANU

Şef departament
Doctor habilitat

Tel: +373 22 50-99-58
E-mail: aliona.mosanu@tpa.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/9, blocul de studii nr. 5

 

Departamentul pregăteşte specialişti în domeniul ştiinţei şi tehnologiei alimentare. Studenţii îşi îmbunătăţesc abilităţile practice privind elementele de bază ale tehnologiei alimentare, prelucrarea şi testarea produselor alimentare, controlul şi îmbunătăţirea calității și siguranţa alimentară. Departamentul urmăreşte inovaţia şi încurajează noile idei şi abordări ale studenţilor. Studenţii aplică cele învăţate în laboratoare moderne şi desfăşoară stagii de practică în ţară şi peste hotare.

Oportunităţi

 • 12 laboratoare
 • Centru de cercetare şi transfer tehnologic în domeniul cărnii şi laptelui
 • Centru de cercetări în domeniul păstrării produselor horticole

Cu cine colaborăm?

 • Universităţi şi centre din ţară şi de peste hotare: Universitatea de Stat a Moldovei, Academia de Studii Economice a Moldovei, Centrele de certificare a produselor din carne, fructe, legume, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi (România), Universitatea de Stat Krasnodar (Rusia), Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi proiectări Tehnologice (R. Moldova), Universitatea Agrocampus, Rennes (Franţa).
 • Întreprinderi: „Farm Meat Group”; „Rogob”; „Franzeluţa”; „Bucuria”; „JLC”; „Condiviv Impex”, Chișinău; „Basarabia Nord”; „Incomlac”, Bălţi; „Debur-Sor”; „Alba”,Soroca; „CahulPan”, Cahul; „Nivali-Prod”, Criuleni, Dubăsarii Vechi;  „Lactis”, Râşcani; Fabrica de conserve din Călăraşi etc.

 Activitatea de cercetare

Cercetările desfăşurate în cadrul departamentului se bazează pe:

 • Acţiunea antioxidanţilor naturali în produsele alimentare;
 • Procedeele şi tehnologiile de deshidratare a fructelor şi legumelor;
 • Aplicarea materiilor prime netradiţionale în fabricarea produselor de panificaţie şi de cofetărie;
 • Cercetarea tehnologică aplicativă şi transfer tehnologic în industria prelucrării laptelui;
 • Cercetarea tehnologică aplicativă şi transfer tehnologic în industria prelucrării cărnii;
 • Controlul calităţii produselor alimentare şi siguranţa alimentară.