Ciclul II, Master

Orarul studiilor Master, semestrul 1, modulul 2

Orarul studiilor Master, semestrul 1,  modulul 3

Orarul studiilor Master, semestrul 2, modulul 1

Orarul studiilor Master, semestrul 2, modulul 2

Orarul studiilor Master, semestrul 2, modulul 3

 

 

Orarul sesiunii de  reexaminare  Master  (22.02.2021-05.03.2021)

Calendarul universitar 2020/2021 Masterat sem.1

Calendarul universitar 2020/2021 Masterat sem.2

AVIZ DE ACHITARE A TAXEI DE STUDII

Lista preventiva a bursierilor, ciclul II