ORAR Ciclul I, învăţământ cu frecvenţă redusă

 MODIFICĂRI ÎN CALENDARUL UNIVERSITAR 2019/2020

Sesiunea de examinare:    anul I, anul III              08.06 – 13.06

                                                       anul II, anul IV            01.06 – 06.06

Sesiunea de reexaminare 1:   22.06 – 27.06

Sesiunea de reexaminare 2:   29.06 – 04.07

Verificarea tezelor de licenţă la antiplagiat:  01.06 –06.06

Susţinerea tezelor de licenţă: 08.06 – 27.06