Planul de învăţământ, ediţia 2016 

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
541.1 Tehnologia şi management alimentaţiei publice

541.1 Tehnologia şi management alimentaţiei publice

541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

541.2 Tehnologia produselor alimentare

541.2 Tehnologia produselor alimentare

521.8 Ingineria şi managementul în industria alimentară

521.8 Ingineria şi managementul în industria alimentară

552.2 Biotehnologii industriale

1010.1 Servicii publice de nutriţie

 

CATALOGUL DISCIPLINILOR

 

Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs

 Chimia anogranică și analitică

Fizica I

Inițiere în specialitate, etica profesională și bazele comunicării

Limba străină (franceză) I

Limba română I

Matematica I

Informatica (opţional)

Tehnologii informaționale (opţional)

Limba străină (engleză) I

Educația fizică I

Limba străină II

Limba română II

Matematica specială II

Chimie organică

Grafica inginerească asistată de calculator

Educația fizică II

Teoria economică, Marketing  şi integrare economică europeană (opţional)

Integrarea economică europeană (opţional)

Filosofia (opţional)

Politologia (opţional)

 

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs

Biochimia generală

Chimia fizică

Inițierea în specialitate

Metode fizico-chimice de analiză

Microbiologia generală

Bazele statului și dreptului şi legislaţia în ramură (opţional)

Dreptul comercial (opţional)

Procese și aparate în industria alimentară

Limba străină III

Economia și statistica ramurii (opţional)

Informatica economică (opţional)

Ingineria mecanică

Știinţa despre alimente (opţional)

Tehnologia generală a produselor alimentare (opţional)

Bazele teoretice ale tehnologiei alimentației publice

Electrotehnica și automatizarea proceselor tehnologice

Microbiologia produselor alimentare

Limba străină IV

Anul III
Semestrul 5 Semestrul 6
Unități de curs Unități de curs

Tehnica şi tehnologia frigului

Utilaj tehnologic

Sanităria și igiena industrială

Bazele nutriţiei (opţional)

Alimentaţia dietetică (opţional)

Tehnologia produselor alimentaţiei publice I (opţional)

Tehnologia produselor alimentaţiei publice II (opţional)

 

Managementul întreprinderii (opţional)

Managementul serviciului (opţional)

Organizarea producerii în unitățile de alimentație publică (opţional)

Gestionarea unităţilor de alimentaţie publică (opţional)

Practica de producție

Proiectarea întreprinderilor de ramură (opţional)

Ambalaje şi condiţionare (opţional)

Evidenţa contabilă (opţional)

Analiza financiară a întreprinderii (opţional)

Tehnologia produselor de patiserie (opţional)

Tehnologia preparatelor de cofetărie (opţional)

Anul IV
Semestrul 7 Semestrul 8
Unități de curs Unități de curs

Analiza senzorială și controlul tehno-chimic al produselor alimentației publice (opţional)

Analiza alimentelor (opţional)

Toxicologia şi securitatea alimentelor (opţional)

Securitatea alimentară a consumatorului (opţional)

Tehnici și tehnologii de creare a produselor noi

Managementul calității alimentelor

Securitatea vitalităţii

Organizarea deservirii în unitățile de alimentație publică (opţional)

Etica şi estetica în alimentaţia publică (opţional)

Practica de documentare la PL și elaborarea proiectului de licență

Practica tehnologică

Probă teoretică de sinteză “Tehnologia, calitatea şi securitatea produselor alimentaţiei publice”

 

 

Servicii publice de nutriţie

Inginerie și management în industria alimentară

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs

 Chimia anogranică și analitică

Fizica I

Inițiere în specialitate, etica profesională și bazele comunicării

Limba străină (franceză) I

Limba română I

Matematica I

Informatica (opţional)

Tehnologii informaționale (opţional)

Limba străină (engleză) I

Educația fizică I

Limba străină II

Limba română II

Matematica specială II

Chimie organică

Grafica inginerească asistată de calculator

Educația fizică II

Birotica

Filosofia (opţional)

Politologia (opţional)

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs

Micro și macroeconomia

Marketing industrial

Microbiologia generală

Managementul general

Bazele statului şi dreptului şi legislaţia în ramură (opţional)

Dreptul comercial (opţional)

Limba străină III

Integrare Economică şi Economie Europeană (opţional)

Teoria Economică europeană (opţional)

Ştiinţa despre alimente (opţional)

Tehnologia generală a produselor alimentare (opţional)

Managementul resurselor umane (opţional)

Economia mondială și relații economice internaționale (opţional)

Statistica (opţional)

Metode și tehnici fiscale (opţional)

Ingineria sistemelor de producţie I (fructe și legume) (opţional)

Normarea și salarizarea muncii (opţional)

Ingineria mecanică

Limba straina IV

Anul III
Semestrul 5 Semestrul 6
Unități de curs Unități de curs

Ingineria sistemelor de producţie II (lapte, carne, panificație)

Utilaj industrial

Sanitaria şi igiena industrială

Evidența contabilă

Economia întreprinderii (opţional)

Informatica economică (opţional)

Ingineria sistemelor de producţie III (produse alcoolice și nonalcoolice)

Management industrial (opţional)

Managementul serviciului (opţional)

Controlul calității alimentelor

Managementul proiectelor

Prelucrarea reziduurilor industriei alimentare

Planificarea la întreprindere si dezvoltarea proceselor tehnologice

Anul IV
Semestrul 7
Semestrul 8
Unități de curs Unități de curs

Securitatea vitalităţii

Bazele nutriţiei şi securitatea alimentară

Managementul calităţii alimentelor

Managementul financiar şi analiza economică

Proiectarea întreprinderilor industriei alimentare

Proba teoretică de sinteză

Practica de documentare la proiect de licenţă şi elaborarea proiectului/tezei de licenţă

Susţinerea proiectului/tezei de licenţă

Tehnologia produselor alimentare

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs

Chimia anogranică și analitică

Fizica

Inițiere în specialitate, etica profesională și bazele comunicării

Limba străină (franceză) I

Limba română alolingvi I

Matematica I

Informatica (opţional)

Tehnologii informaționale (opţional)

Limba străină (engleză) I

Educația fizică I

Limba străină II

Limba română II

Matematica II

Chimie organică

Grafica inginerească asistată de calculator

Educația fizică II

Teoria economică, Marketing şi integrarea economică europeană (opţional)

Doctrine economice (opţional)

Filosofia (opţional)

Politologia (opţional)

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs

Biochimia generală

Chimia fizică

Metode fizico-chimice de analiză

Microbiologia generală

Bazele statului și dreptului, legislația în ramură (opţional)

Dreptul comercial (opţional)

Procese și aparate în industria alimentară

Limba străină III

Economia și statistica ramurii (opţional)

Informatica economică (opţional)

Ingineria mecanică

Știinţa despre alimente (opţional)

Tehnologia generală a produselor alimentare (opţional)

Electrotehnica și automatizarea proceselor tehnologice

Microbiologia produselor alimentare

Principii și metode de conservare a produselor alimentare (opţional)

Procesarea minimă atermică şi termică a produselor alimentare (opţional)

Limba străină IV

Anul III
Semestrul 5 Semestrul 6
Unități de curs Unități de curs

Tehnica și tehnologia frigului (opţional)

Refrigerarea și congelarea produselor alimentare (opţional)

Utilaj tehnologic

Sanitaria și igiena industrial (opţional)

Bazele veterinării şi zootehniei animalelor (opţional)

Tehnologia produselor alimentare I (opţional)

Tehnologia concentratelor alimentare (opţional)

Tehnologia produselor alimentare II (opţional)

Tehnologia fabricării zaharului (opţional)

Managementul înterprinderii (opţional)

Managementul serviciului (opţional)

Tehnologia produselor alimentare III (opţional)

Tehnologia uscării produselor alimentare (opţional)

Tehnologia produselor alimentare IV (opţional)

Tehnologia păstrării fructelor și legumelor (opţional)

Tehnologia produselor alimentare V (opţional)

Tehnologia produselor oleaginoase (opţional)

Controlul fizico-chimic a produselor alimentare

Analiza senzorială a produselor alimentare

Anul IV
Semestrul 7 Semestrul 8
Unități de curs Unități de curs

Managementul calităţii alimentelor

Securitatea vitalității

Bazele nutriţiei și securitatea alimentelor

Tehnologia produselor alimentare VI (opţional)

Aditivi şi amelioratori în industria alimentară (opţional)

Proiectarea întreprinderilor de ramură

Proba teoretică de sinteză

Practica de documentare la proiect de licenţă şi elaborarea proiectului/tezei de licenţă

Susţinerea proiectului/tezei de licenţă

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs

Chimia anogranică și analitică

Fizica I

Inițiere în specialitate, etica profesională și bazele comunicării

Limba străină (franceză) I

Limba română I

Matematica I

Informatica (opţional)

Tehnologii informaționale (opţional)

Limba străină (engleză) I

Educația fizică I

Limba străină II

Limba română II

Matematica specială II

Chimie organică

Grafica inginerească asistată de calculator

Educația fizică II

Teoria economică, Marketing şi integrarea economică europeană (opţional)

Doctrine economice (opţional)

Filosofia (opţional)

Politologia (opţional)

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs

Biochimia generală

Chimia fizică

Metode fizico-chimice de analiză

Microbiologia generală

Bazele statului și dreptului, legislația în ramură (opţional)

Dreptul comercial (opţional)

Procese și aparate în industria alimentară

Limba străină III

Economia și statistica ramurii (opţional)

Informatica economică (opţional)

Ingineria mecanică

Știinţa despre alimente (opţional)

Tehnologia generală a produselor alimentare (opţional)

Electrotehnica și automatizarea proceselor tehnologice

Limba străină IV

Viticultura (opţional)

Materia primă pentru bere și spirt (opţional)

Vinificația primara (opţional)

Tehnologia malţului și berii (opţional)

Anul III
Unități de curs Unități de curs

Tehnica și tehnologia frigului

Utilaj tehnologic

Sanitaria și igiena industrială

Ampelografia

Vinificaţia secundara (opţional)

Tehnologia alcoolului etilic (opţional)

Managementul înterprinderii (opţional)

Managementul serviciului (opţional)

Vinificația specială (opţional)

Tehnologia băuturilor tari (opţional)

Prelucrarea produselor secundare și divinului (opţional)

Prelucrarea produselor de la producerea berii și spirtului (opţional)

Analiza senzorială a băuturilor alcoolice (opţional)

Analiza senzorială a băuturilor nealcoolice (opţional)

Microbiologia vinului

Enochimia (opţional)

Chimia malțului și berii (opţional)

Anul IV
Unități de curs Unități de curs

Managementul calităţii

Securitatea vitalității

Bazele nutriţiei și securitatea alimentelor

Controlul tehno-chimic și microbiologic al băuturilor alcoolice (opţional)

Controlul tehnochimic și microbiologic al berii și spirtului (opţional)

Proiectarea întreprinderilor de ramură

Proba teoretică de sinteză

Practica de documentare la proiect de licenţă şi elaborarea proiectului/tezei de licenţă

Susţinerea proiectului/tezei de licenţă

 

© Copyright 2022 | UTM – All rights reserved.