Planul de învăţământ, ediţia 2021

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară 0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară
0711.4  Biotehnologii
0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
0721.2 Tehnologia produselor alimentare 0721.2 Tehnologia produselor alimentare
0721.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare 0721.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare
1010.1 Servicii publice de nutriţie

 

CATALOGUL DISCIPLINILOR

Inginerie și management în industria alimentară 

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs

Analiza matematică I

Algebra liniară şi geometria analitică

Chimia anogranică și analitică

Inițiere în ştiinţa şi tehnologia alimentelor

Etică şi integritate academică (opţional)

Comportament organizaţional (opţional)

Psihologie inginerească (opţional)

Limba străină (engleză/franceză, germană)

Limba română (pentru alolingvi, de specialitate)

Tehnologii informaționale

Educația fizică I

Analiza matematică II

Matematici speciale

Fizica

Grafica inginerească

Comunicare şi scriere academică

Chimia fizică

Bazele programării calculatoarelor

Limba străină (engleză/franceză, germană)

Limba română (pentru alolingvi, de specialitate) 

Educatia frzică II

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs

Electrotehnica aplicată

Biochimia generală

Microbiologia generală

Chimia organică

Procese şi aparate în industria alimentară

Bazele statului şi dreptului (opţional)

Dreptul de proprietate intelectuală (opţional)

Educaţie fizică III

Securitatea şi sănătatea în muncă

Tehnologia generală a produselor alimentare

Microeconomie

Igiena întreprinderilor din industria alimentară

Utilaj tehnologic

ISP-I

Educaţie fizică IV

Anul III
Semestrul 5 Semestrul 6
Unități de curs Unități de curs

Filosofie şi gândire critică (opţional)

Filosofie şi gândire inginerească (opţional)

Economia întreprinderii

Macroeconomie

ISP-II

Practica de producţie

Principiile nutriţiei umane

ISP-III

Managementul operaţional (opţional)

Modelarea şi optimizarea proceselor de producţie din industria alimentară (opţional)

Planificarea la întreprindere şi dezvoltarea proceselor tehnologice

Managementul resurselor umane

Evidenţa contabilă

Anul IV
Semestrul 7 Semestrul 8
Unități de curs Unități de curs
Managementul calităţii

Managementul proiectelor

Lesislatia alimentară

Prelucrarea reziduurilor industriei alimentare (opţional)

Ingrediente şi aditivi în industria alimentară (opţional)

Proiectarea întreprinderilor industriei alimentare

Practica tehnologică

Controlul calitătii alimentelor (opţional)

Metode matematice de planificare a experimentelor (opţional)

Managementul financiar şi analiza economică

Practica de documentare la proiectul de licenţă

Elaborarea şi susţinerea proiectului/ tezei de licenţă

Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs

Analiza matematică I

Algebra liniară şi geometria analitică

Chimia anogranică și analitică

Inițiere în ştiinţa şi tehnologia alimentelor

Etică şi integritate academică (opţional)

Comportament organizaţional (opţional)

Psihologie inginerească (opţional)

Limba străină (engleză/franceză, germană)

Limba română (pentru alolingvi, de specialitate)

Tehnologii informaționale

Educația fizică I

Analiza matematică II

Matematici speciale

Fizica

Grafica inginerească

Comunicare şi scriere academică

Chimia fizică

Bazele programării calculatoarelor

Limba străină (engleză/franceză, germană)

Limba română (pentru alolingvi, de specialitate) 

Educatia frzică II

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs

Electrotehnica aplicată

Biochimia generală

Microbiologia generală

Chimia organică

Procese şi aparate în industria alimentară

Bazele statului şi dreptului (opţional)

Dreptul de proprietate intelectuală (opţional)

Educaţie fizică III

Securitatea şi sănătatea în muncă

Tehnologia generală a produselor alimentare

Microbiologia specială

Igiena întreprinderilor din industria alimentară

Utilaj tehnologic

Bazele teoretice ale tehnologiei în alimentatia publică

Educaţie fizică IV

Anul III
Semestrul 5 Semestrul 6
Unități de curs Unități de curs

Filosofie şi gândire critică (opţional)

Filosofie şi gândire inginerească (opţional)

Economia întreprinderii

Tehnologia produselor alimentaţiei publice

Gastronomie moleculară

Organizarea producerii în unităţile de alimentaţie publică

Gestionarea unităţilor de alimentaţie publică

ManagementuI întreprinderii

Principiile nutriţiei umane

Analiza instrumentală

Proiectarea întreprinderilor de ramură

Tehnologia preparatelor de patiserie

Tehlologia preparatelor de cofetărie

Evidenţa operativă a documentaţiei în UAP

Organizarea deservirii în unităţile de alimentaţie publică

Anul IV
Semestrul 7 Semestrul 8
Unități de curs Unități de curs

Toxicologia şi securitatea alimentelor

Securitatea alimentară a consumatorului

Legislaţia alimentară

Analiza senzorială

Controlul tehno-chimic a produselor alimentaţiei publice

Dezvoltarea alimentelor inovative

Nutriţie Specială

Managementul calităţii aplicat în UAP

Tehnologia produselor alimentare

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs

Analiza matematică I

Algebra liniară şi geometria analitică

Chimia anogranică și analitică

Inițiere în ştiinţa şi tehnologia alimentelor

Etică şi integritate academică (opţional)

Comportament organizaţional (opţional)

Psihologie inginerească (opţional)

Limba străină (engleză/franceză, germană)

Limba română (pentru alolingvi, de specialitate)

Tehnologii informaționale

Educația fizică I

Analiza matematică II

Matematici speciale

Fizica

Grafica inginerească

Comunicare şi scriere academică

Chimia fizică

Bazele programării calculatoarelor

Limba străină (engleză/franceză, germană)

Limba română (pentru alolingvi, de specialitate) 

Educatia frzică II

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs

Electrotehnica aplicată

Biochimia generală

Microbiologia generală

Chimia organică

Procese şi aparate în industria alimentară

Bazele statului şi dreptului (opţional)

Dreptul de proprietate intelectuală (opţional)

Educaţie fizică III

Securitatea şi sănătatea în muncă

Tehnologia generală a produselor alimentare

Microbiologia specială

Igiena întreprinderilor din industria alimentară

Utilaj tehnologic

Analiza instrumentală

Educaţie fizică IV

Anul III
Semestrul 5 Semestrul 6
Unități de curs Unități de curs

Filosofie şi gândire critică (opţional)

Filosofie şi gândire inginerească (opţional)

Economia întreprinderii

Principii şi metode de conservare a produselor alimentare

Tehnologia produselor din lapte

ManagementuI întreprinderii

Principiile nutriţiei umane

Tehnologia produselor din carne

Tehnologia panificaţiei (opţional)

Tehnologia produselor de morărit (opţional)

Proiectarea întreprinderilor de ramură

Anul IV
Semestrul 7 Semestrul 8
Unități de curs Unități de curs

Managementul calităţii

Legislaţia alimentară

Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor

Tehnologia produselor de cofetărie (opţional)

Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase (opţional)

Controlul tehno-chimic a produselor alimentaţiei publice

Aditivi şi ingrediente în industria alimentară

Analiza senzorială a produselor alimentare (opţional)

Reologia produselor alimentare (opţional)

 

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs

Analiza matematică I

Algebra liniară şi geometria analitică

Chimia anogranică și analitică

Inițiere în ştiinţa şi tehnologia alimentelor

Etică şi integritate academică (opţional)

Comportament organizaţional (opţional)

Psihologie inginerească (opţional)

Limba străină (engleză/franceză, germană)

Limba română (pentru alolingvi, de specialitate)

Tehnologii informaționale

Educația fizică I

Analiza matematică II

Matematici speciale

Fizica

Grafica inginerească

Comunicare şi scriere academică

Chimia fizică

Bazele programării calculatoarelor

Limba străină (engleză/franceză, germană)

Limba română (pentru alolingvi, de specialitate) 

Educatia frzică II

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs

Electrotehnica aplicată

Biochimia generală

Microbiologia generală

Chimia organică

Procese şi aparate în industria alimentară

Bazele statului şi dreptului (opţional)

Dreptul de proprietate intelectuală (opţional)

Educaţie fizică III

Securitatea şi sănătatea în muncă

Tehnologia generală a produselor alimentare

Microbiologia specială

Igiena întreprinderilor din industria alimentară

Utilaj tehnologic

Analiza instrumentală

Educaţie fizică IV

Anul III
Semestrul 5 Semestrul 6
Unități de curs Unități de curs

Filosofie şi gândire critică (opţional)

Filosofie şi gândire inginerească (opţional)

Economia întreprinderii

Vinificaţie primară

Viticultura

ManagementuI întreprinderii

Principiile nutriţiei umane

Oenochimia

Ampelografia

Vinificatia secundară

Tehnologia bduturilor alcoolice (opţional)

Marketing vitivinicol (opţional)

Anul IV
Semestrul 7 Semestrul 8
Unități de curs Unități de curs

Managementul calităţii

Vinificaţia specială

Proiectarea întreprinderilor de ramură

Proiectarea produselor noi

Prelucrarea produselor secundare vinicole

Legislaţia alimentară

Analiza senzorială a băuturilor alcoolice

Bazele microvinificaţiei

Controlul tehno-chimic şi microbiologic al băuturilor alcoolice

 

Servicii publice de nutriţie

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Analiza matematică I

Sanitărie și igiena industrială

Etică și integritate academică

Chimia anorganică şi analitică

Inițiere în știința alimentelor și nutriție

Anatomia

Limba străină (engleză, franceză)

Limba română (alolingvi, de comunicare)

Educaţia fizică I

Materii prime și ingrediente

Principiile nutriției umane

Fiziologie umană

Stiluri și comportamente alimentare  (opţional)

Alimente modificate genetic (opţional)

Limba străină (engleză, franceză)

Educaţia fizică II

Limba română (alolingvi, de specialitate)

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Biochimia generală

Gastronomie și catering

Microbiologia generală

Bazele statului și dreptului (opţional)

Dreptul de proprietate intelectuală (opţional)

Alergii și intoleranțe aliementare

Alimente funcționale, suplimente și nutraceutice (opţional)

Aditivi alimentari (opţional)

Educație fizică III

Psihologia alimentației

Dietetică

Nutriția colectivităților

Analiza instrumentală

Securitatea și sănătatea în muncă

Gastronomie moleculară

Educația fizică IV

Anul III
Semestrul 5 Semestrul 6
Unități de curs Unități de curs

Managementul proiectelor (opţional)

Bazele contabilității (opţional)

Toxicologia şi securitatea alimentelor

Arta degustării și analiza senzorială

Dezvoltarea alimentelor inovative

Practica de producție

Managementul calității a produselor alimentare

Nutriția specială

Practica de documentare la teza de licenţă

Elaborarea şi susţinerea tezei de licență