Doctorat

Specialităţi


  • Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor și procedeelor)
  • Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor și procedeelor)
  • Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice
  • Securitatea produselor alimentare
  • Procese și aparate în industria alimentară
  • Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară