Licenţă

 

Studiile la facultatea Tehnologia Alimentelor, ciclul I Licenţă, au o durată de 4 ani cu frecvenţă şi 5 ani fără frecvenţă.

Toate programele de studiu ale facultăţii Tehnologia Alimentelor sunt create pentru a te ajuta să obţii o carieră de succes prin:

 • aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul strategiei personale de muncă calificată și eficientă
 • aplicarea tehnicilor de relaționare în grup
 • promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, respectului față de ceilalți
 • autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă pentru a te adapta la cerințele industriei
 • utilizarea eficientă a abilităților lingvistice, de comunicare și a cunoștințelor din tehnologia informației

Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Ce înveţi?

 • procesele tehnologice din domeniul alimentaţiei publice
 • compoziţia, valoarea nutritivă şi biologică, condiţii şi regimuri de păstrare a produselor alimentaţiei publice
 • aplicaţii software şi a tehnologii digitale în pregătirea produselor alimentaţiei publice
 • cum să creşti calitatea produselor şi să dezvolţi sistemele tehnice implicate în realizarea acestora
 • tehnologia generală a produselor alimentare, toxicologia și securitatea alimentară, managementul calității alimentelor şi utilajul tehnologic
 • bazele tehnologiei alimentației publice și proiectarea întreprinderilor din ramură. În baza orelor teoretice cât și practice studenții vor studia tehnologia produselor de cofetărie/patiserie, organizarea producerii și deservirii într-o unitate de alimentație publică.
 • să evaluezi activitatea întreprinderilor din domeniu

Studenții beneficiază de mobilitate academică în cadrul:

 • Universităţii Santiago de Compostela, Spania
 • Institutului Național Politehnic, Toulouse, France.

 

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și abilităţile dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în calitate de manager, director, inginer-tehnolog, şef de producere, bucătar în diferite  unităţi din ramură şi în organele de control a calităţii produselor alimentare, maistru, profesor în domeniul ştiinţei alimentelor, tehnologiei şi managementului alimentaţiei publice.


Tehnologia produselor alimentare

Ce înveţi?

 • conceptele științelor exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare necesare pentru fabricarea produselor alimentare
 • proiectarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria alimentară
 • creşterea calităţii produselor din industria alimentară şi dezvoltarea sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora
 • îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a produselor alimentare
 • elaborării proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului industriei alimentare inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale
 • organizarea activității economice profitabile a întreprinderii

Tehnologia vinului şi produselor obţinute prin fermentare

Ce înveţi?

 • ştiința despre alimente, tehnologia generală a produselor alimentare
 • viticultur, materia primă pentru bere și spirt
 • vinificația specială, tehnologia băuturilor tari
 • analiza senzorială a băuturilor alcoolice/nealcoolice
 • microbiologia vinului
 • controlul tehno-chimic și microbiologic al băuturilor alcoolice etc.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în industria vinicolă, instituţii de învăţământ şi cercetare, organizaţii publice şi alte întreprinderi din domeniu.


Biotehnologii 

Ce înveţi?

 • biochimia şi microbiologia
 • procese și aparate în industria alimentară
 • biologia celulară
 • procese tehnologice de prelucrare a oleaginoaselor
 • biotehnologia enzimelor și proteinelor
 • biotehnologia produselor din carne și produselor lactate
 • proiectarea preparatelor biologice etc.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în domeniul ecologiei produselor alimentare, tehnologiilor produselor obţinute prin fermentare, în asigurarea produselor alimentare cu valori nutritive bogate, în domeniul prelucrării ecologice ale deşeurilor etc.


Inginerie şi management în industria alimentară

Ce înveţi:

 • ingineria sistemelor de producție
 • bazele nutriției și securitatea alimentară
 • managementul calității alimentelor
 • organizarea activităţii întreprinderilor
 • managementul proiectelor
 • analiza economică
 • utilaj industrial etc.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să îndeplineşti funcţii manageriale în domeniul alimentar, să gestionezi vânzările, să administrezi afaceri şi să îmbunătăţeşti activitatea întreprinderilor.


Specialitatea „Tehnologies Alimentaries” (Filiera Francofonă)

Obţii cunoştinţe în administrarea procesului tehnologic în cadrul restaurantelor, cafenelelor, cantinelor etc. şi în domeniul tehnologic axat  pe probleme de preparare şi servire a bucatelor.

Ce înveţi?

 • procesele tehnologice din domeniul alimentaţiei publice
 • compoziţia, valoarea nutritivă şi biologică, condiţii şi regimuri de păstrare a produselor alimentaţiei publice
 • aplicaţii software şi a tehnologii digitale în pregătirea produselor alimentaţiei publice
 • cum să creşti calitatea produselor şi să dezvolţi sistemele tehnice implicate în realizarea acestora
 • tehnologia generală a produselor alimentare, toxicologia și securitatea alimentară, managementul calității alimentelor şi utilajul tehnologic
 • bazele tehnologiei alimentației publice și proiectarea întreprinderilor din ramură. În baza orelor teoretice cât și practice studenții vor studia tehnologia produselor de cofetărie/patiserie, organizarea producerii și deservirii într-o unitate de alimentație publică.
 • să evaluezi activitatea întreprinderilor din domeniu

Studenții beneficiază de mobilitate academică în cadrul:

 • Universităţii Santiago de Compostela, Spania
 • Institutului Național Politehnic, Toulouse, France

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și abilităţile dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în calitate de manager, director, inginer-tehnolog, şef de producere, bucătar în diferite  unităţi din ramură şi în organele de control a calităţii produselor alimentare, maistru, profesor în domeniul ştiinţei alimentelor, tehnologiei şi managementului alimentaţiei publice.

 

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I