În cadrul UTM FTA Studii superioare de licenţă (ciclul I) se efectuează în limbile română şi rusă cu finanţare din buget şi prin contract, la programele de studii:

  • „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”
  • „Servicii publice de nutriție”
  • „Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare”
  •  „Tehnologia produselor alimentare”
  • „Biotehnologii industriale”
  • „Inginerie și management în industria alimentară”,
  • „Tehnologies Alimentaries” (Filiera Francofonă)

Termenul de studii:

  • Învăţământ universitar de 3 ani (secţia zi)  – pentru specialitatea Servicii publice de nutriție;
  • Învăţământ universitar de 4 ani (secţia zi) şi de 5 ani (secţia f/r şi serală) – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii de colegii;
  • Învăţământ universitar de 5 ani (secţia zi) şi de 6 ani (secţia f/r şi serală) – pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală.

Planul de învăţământ, ediţia 2011

CATALOGUL DISCIPLINILOR

Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Chimia anogranică și analitică

Fizica I

Inițiere în specialitate, etica profesională și bazele comunicării

Limba franceză I

Limba română I

Matematica I

Tehnologii informaționale

Limba străină I

Educația fizică I și II

Limba străină  II

Limba română II

Matematica specială II

Chimie organică

Grafica inginerească asistată de calculator

 

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Biochimia generală

Chimia fizică

Inițierea în specialitate

Metode fizico-chimice de analiză

Microbiologia generală

Bazele statului și dreptului

Bazele teoretice ale tehnologiei alimentației publice

Electrotehnica

Microbiologia produselor alimentare

Operații unitare în industria alimentară

Tehnologia generală a produselor alimentare

Anul III
Unități de curs Unități de curs
 

Automatizarea proceselor tehnologice

Bazele nutriției și securitatea alimentară

Bazele nutriției

Chimia alimentară

Economia și statistica ramurii

Evidența contabilă

Utilaj tehnologic în alimentația publică

Managementul înterprinderii

 

Marketing

Organizarea producerii în unitățile de alimentație publică

Practica de producție

Proiectarea întreprinderilor de ramură

Sanitaria și igiena industrială

Tehnologia produselor de patiserie

Tehnologia produselor alimentației publice

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
 

Analiza senzorială și controlul tehno-chimic al produselor alimentației publice

Instruire științifică

Managementul calității alimentelor

Organizarea deservirii în unitățile de alimentație publică

 

Practica de licență

Practica tehnologică II

Toxicologia și securitatea produselor alimentare

Biotehnologii industriale

 

Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Chimia anorganică şi analitică

Chimie organică

Educaţie fizică şi sport

Filosofia

Fizica I

Grafica inginerească asistată de calculator

Iniţierea în specialitate

Limba română

Limba engleza

Matematica superioară

Matematica specială

Tehnologii informaţionale

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Bazele statului şi dreptului

Bazele teoretice ale conservării

Biochimia generală

Chimia fizică

Electrotehnica

Fenomene de transfer

Metode fizico-chimice de analiză

Microbiologia produselor alimentare

Microbiologia generală

Operaţii unitare în industria alimentară

Studiul materialelor

Tehnologia generală a produselor alimentare

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Automatizarea proceselor tehnologice

Bazele biotehnologiei

Bazele construcţiilor industriale

Bazele nutriţiei şi securitatea alimentară

Biologia celulară

Biotehnologii alimentare

Chimia alimentară

Economia şi statistica ramurii

Managementul întreprinderii

Marketing

Proiectarea întreprinderilor de ramură

Sanitaria şi igiena industrială

Utilaj tehnologic

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Controlul analitic a alimentelor şi a preparatelor biologice

Enzimologia aplicativă

Genetica

Managementul calităţii

Tehnici membranare

Inginerie și management în industria alimentară

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Chimia anorgamică și analitică

Chimie organică

Educație fizică I, II

Filosofia

Fizica I

Grafica inginerească asistată de calculator

Inițiere de specialitate, etica profesională și bazele comunicării

Limba română

Limba engleză

Matematica I

Matematica II

Tehnologii informaționale

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Economia intreprinderii

Macroeconomie

Management general

Marketing industrial

Microbiologia generală

Microeconomie

Sanitaria și igiena industrială

Statistica ramurii

Tehnologia generală a produselor alimentare

Utilaj tehnologic

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Bazele nutriției și securitatea alimentară

Bazele statului și dreptului

Drept economic

Evidența contabilă I

Evidența contabilă asistată la calculator II

Ingineria sistemelor de producție

Management financiar și analiza activității economice I

Normarea și salarizarea muncii

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Legislația alimentară

Management financiar și analiza activității economice II

Managementul calității

Tehnologia produselor alimentare

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Chimia anorganică şi analitică

Chimia organică

Educaţia fizică I

Educaţia fizică II

Iniţierea în specialitate, etica profesională şi bazele comunicării

Filosofie

Fizica I

Grafica inginerească asistată de calculator

Limba engleză I

Limba engleză II

Limba franceză I

Limba franceză II

Limba română I

Limba română II

Matematica specială

Matematica superioară

Politologia

Tehnologii informaţionale

Teoria economică, marketing şi integrarea economică europeană

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Biochimia generală

Chimia fizică

Dreptul comercial

Economia şi statistica ramurii

Electrotehnica şi automatizarea proceselor tehnologice

Inginerie mecanică

Bazele statului şi legislaţia în ramură

Limba engleză III, IV

Limba franceză III, IV

Metode fizico-chimice de analiză

Microbiologia generală

Microbiologia produselor alimentare

Principii şi metode de conservare a produselor alimentare

Procesarea minimă aretmică şi termică a produselor alimentare

Procese şi aparate în industria alimentară

Tehnologia generală a produselor alimentare

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Analiza senzorială a produselor alimentare

Bazele veterinariei şi zootehniei animalelor

Biochimia produselor alimentare

Controlul fizico-chimic a produselor alimentare

Tehnologia panificaţiei şi produselor de cofetărie/zaharoase

Managementul întreprinderii

Managementul serviciilor

Sanitaria şi igiena industrială

Tehnologia concentratelor alimentare

Tehnologia produselor aleaginoase

Tehnologia uscării produselor alimentare

Tehnologia produselor lactate II

Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor III

Tehnologia fabricării zahărului II

Utilaj tehnologic în industria alimentară

Tehnologia panificaţiei şi produselor de cofetărie/zaharoase V

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Amelioratori în panificație

Analiza senzorială a produselor din carne

Analiza senzorială a produselor din lapte

Analiza senzorială a produselor de panificație

Controlul fizico-chimic a alimentelor și ambalajelor: produse din carne

Controlul fizico-chimic a alimentelor și ambalajelor: produse de panificație

Controlul fizico-chimic a alimentelor și ambalajelor: produse lactate

Managementul calității alimentelor

Practica de licență (Cr)

Practica de licență și elaborarea tezei de licență (TL)

Practica de licență și elaborarea tezei de licență (TP)

Practica tehnologică (TP)

Practica tehnologică

Prelucrarea complexă a subproduselor lactate

Protecția mediului. Securitatea și sănătatea în muncă.

Refrigerarea și congelarea produselor alimentare

Tehnologia concentratelor alimentare și produselor oleaginoase

Tehnologia produselor din lapte II

Tehnologia produselor din carne II

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Chimia anorganică şi analitică

Chimie organică

Educaţie fizică şi sport II

Educaţie fizică şi sport I

Filosofia

Fizica I

Grafica inginerească asistată de calculator

Iniţierea în specialitate

Limba română

Limba engleza

Matematica superioară

Matematică specială

Tehnologii informaţionale

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Bazele statului şi dreptului

Biochimia generală

Chimia fizică

Electrotehnica

Fenomene de transfer

Metode fizico-chimice de analiză

Microbiologia generală

Operaţii unitare în industria alimentară

Studiul materialelor

Tehnologia generală a produselor alimentare

Vinificaţia primară

Viticultura

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Ampelografie

Automatizarea proceselor tehnologice

Bazele construcţiilor industriale

Bazele nutriţiei şi securitatea alimentară

Chimia alimentară

Economia şi statistica ramurii

Enochimia

Managementul întreprinderii

Marketing

Sanitaria şi igiena industrială

Utilaj tehnologic în vinificaţie

Vinificaţia specială

Vinificaţia secundară

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Bazele analizei organoleptice a băuturilor alcoolice

Controlul tehnico-chimic şi microbiologic a vinului

Managementul calităţii

Prelucrarea produselor vinicole secundare

Proiectarea tehnologice la vin