Studii fără plată (buget de stat) şi cu plată (prin contract).

la specialităţile:

  • „Oenologie, Enoturism și Piețe Vitivinicole”,
  • „Calitatea şi siguranța produselor alimentare”,
  • „Managementul restaurantelor şi nutriţie”,

Termenul de studii: 1,5 ani. 90 de credite ECTS pentru fiecare specialitate.

 

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II