Studii fără plată (buget de stat) şi cu plată (prin contract).

Programe de studiu:

  • „Oenologie, Enoturism și Piețe Vitivinicole”, 90 credite ECTS, termen studii 1,5 ani,
  • „Oenologie, Enoturism și Piețe Vitivinicole”, 120 credite ECTS, termen studii 2 ani,
  •  „Calitatea şi siguranța produselor alimentare”, 90 credite ECTS, termen studii 1,5 ani,
  • „Managementul restaurantelor şi a serviciilor de catering”, 90 credite ECTS, termen studii 1,5 ani,
  • „Inginerie şi management în industria alimentară”, 90 credite ECTS, termen studii 1,5 ani,

 

Program de studiu la specialitatea Calitatea şi siguranța produselor alimentare

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Fisa ANALIZE FIZICO-CHIMICE

Fisa Legislația alimentară

Fisa Metodologia si etica cercetarii

Fisa Microbilologia industrială

Fisa MODELAREA MATEMATICĂ A EXPERIMENTULUI

Fisa MODIFICĂRI BIOCHIMICE ÎN PRODUSE ALIMENTARE

Fisa EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR

Fisa MANAGEMENTUL SIGURANŢEI ALIMENTULUI

Fisa Managementul strategic si argumentarea deciziilor

Fisa Metode de Asigurare a Stabilității Alimentelor

Fisa Principiile şi bazele compoziţiei sistemelor alimentare

FISA Procese moderne în tehnologii alimentare