Studii fără plată (buget de stat) şi cu plată (prin contract).

Programe de studiu:

  • „Oenologie, Enoturism și Piețe Vitivinicole”, 90 credite ECTS, termen studii 1,5 ani,
  • „Oenologie, Enoturism și Piețe Vitivinicole”, 120 credite ECTS, termen studii 2 ani,
  •  „Calitatea şi siguranța produselor alimentare”, 90 credite ECTS, termen studii 1,5 ani,
  • „Managementul restaurantelor şi nutriţie”, 90 credite ECTS, termen studii 1,5 ani,
  • „Inginerie şi management în industria alimentară”, 90 credite ECTS, termen studii 1,5 ani,

 

CATALOGUL DISCIPLINELOR

Program de studiu la specialitatea Calitatea şi siguranța produselor alimentare, 90credite ECTS

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Analize fizico-chimice

Modelarea matematică a experimentului

Inflienţa procesării asupra calităţii produselor alimentare

Microbiologia industrială

Falsificări ţi expertize specifice ale produselor alimentare

Metodologia și etica cercetării

Managementul strategic și argumentarea deciziilor

Evaluarea conformităţii produselor

Principii și bazele compoziției sistemelor complexe

Metode de asigurare a stabilităţii alimentelor

Managementul siguranţei alimentului

Procese moderne în tehnologii alimentare (în conformitate cu specializarea)

Program de studiu la specialitatea „Managementul restaurantelor şi nutriţie”, 90 credite ECTS

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Analize fizico-chimice

Modelarea matematică a experimentului

Compuși biologic activi

Boli de nutriție și metabolism

Managementul evenimetelor speciale și de protocol

Metodologia și etica cercetării

Managementul strategic și argumentarea deciziilor

Managementul restaurantelor și serviciilor de catering

Tehnologii avansate de procesare a alimentelor

Nutriție personalizată și dietetica

Managementul siguranţei alimentelor în alimentaţia publică

Gastronomie internațională

Program de studiu la specialitatea „Managementul restaurantelor şi nutriţie”, 120 credite ECTS

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Managementul resurselor și serviciilor alimentare

Tehnologii alimentare și gastrotehnie

Fundamentele nutriției și promovarea   sănătății

Etică și sustenabilitate în alimentație publică

Boli de nutriție și metabolism

Tehnologii moderne a produselor de patiserie și cofetărie

Managementul strategic și argumentarea deciziilor

Managementul restaurantelor și serviciilor de catering

Tehnologii avansate de procesare a alimentelor

Nutriție personalizată și dietetica

Managementul siguranței alimentelor în alimentația publică

Gastronomie internațională

Semestrul 3 Semestrul 4
Analize fizico-chimice

Modelarea matematică a experimentului

Compuși biologic activi

Managementul evenimentelor speciale și de protocol

Metodologia și etica cercetării

Program de studiu la specialitatea „Oenologie, Enoturism și Piețe Vitivinicole”, 90 credite ECTS

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Metode avansate de analiză instrumentală

Modelarea matematică a experimentului

Bazele ştiinţifice şi tendinţe noi în enologie

Managementul proiectelor şi aspecte legislative-normative în domeniul agro-alimentar

Biotehnologii alimentare

Bazele turismului rural. Enoturism. Marketing turistic.

Managementul strategic și argumentarea deciziilor

Analiza pieţelor vitivinicole mondiale, managementul şi marketingul vitivinicol

Analiza senzorială

Someleria şi arta gastronomică

Businessul şi comunicarea în afaceri şi enoturism

Metode avansate de stabilizare a vinului

Program de studiu la specialitatea „Oenologie, Enoturism și Piețe Vitivinicole”, 120 credite ECTS

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Metode avansate de analiză instrumentală

Modelarea matematică a experimentului

Bazele ştiinţifice şi tendinţe noi în enologie

Managementul proiectelor şi aspecte legislative-normative în domeniul agro-alimentar

Biotehnologii alimentare

Bazele turismului rural. Enoturism. Marketing turistic.

Managementul strategic și argumentarea deciziilor

Analiza pieţelor vitivinicole mondiale, managementul şi marketingul vitivinicol

Analiza senzorială

Someleria şi arta gastronomică

Businessul şi comunicarea în afaceri şi enoturism

Metode avansate de stabilizare a vinului

Semestrul 3 Semestrul 4
Vinificaţia specială

Transformări biochimice

Oenochimie

Microbiologie şi contro tehno-chimic

Stagiere la o întreprindere vitivinicolă

Practica de cercetare şi elaborarea tezei de master