Decanat

Prenume, nume Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic E-mail Telefon
Iurie Subotin
Decanul facultății iurie.subotin@ftmia.utm.md 022 50 99 70
Raisa Druţă Prodecan raisa.druta@ftmia.utm.md 078839062
Virginia Maiorov Specialist în documentaţie studii virgilia.maiorov@ftmia.utm.md 078839054
Stela Vlas Specialist în documentaţie studii stela.vlas@ftmia.utm.md 079244975

 

Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare

Prenumele, numele Titlul ştiinţifico-didactic, funcţia E-mail
Artur Macari şef departament, dr., conf. univ. artur.macari@tpa.utm.md
Aliona Ghendov-Moşanu dr.hab., conf. univ. aliona.mosanu@tpa.utm.md
Andrei Cumpanici dr., conf. univ. andrei.cumpanici@tpa.utm.md
Elisaveta Sandulachi dr., conf. univ. elisaveta.sandulachi@tpa.utm.md
Viorica Bulgaru dr., conf. univ. viorica.bulgaru@tpa.utm.md
Liliana Popescu dr.,conf.univ. liliana.popescu@tpa.utm.md
Olga Boeştean dr., conf. univ. olga.boestean@tpa.utm.md
Valentina Bantea-Zagareanu dr., conf. univ. valentina.bantea@tpa.utm.md
Natalia Netreba dr., conf. univ. natalia.netreba@tpa.utm.md
Irina Gurmeza asistent univ. irina.gurmeza@tpa.utm.md
Iuliana Sandu șef laborator, lector univ. iuliana.sandu@sa.utm.md
Tatiana Cușmenco inginer tatiana.cusmenco@sa.utm.md


Departamentul Alimentație și Nutriție

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Aurica Chirsanova   șef departament, conf. univ., dr.  aurica.chirsanova@toap.utm.md 
Vladislav Reşitca prorector pe studii, dr., conf. univ. vladislav.resitca@adm.utm.md
Olga Deseatnicova dr., prof. univ. olga.deseatnicova@toap.utm.md
Petru Todos dr., prof. univ., cumul petru.todos@adm.utm.md
Boris Găină dr. hab., prof. univ.,  cumul extern boris.gaina@ffta.utm.md
Natalia Furtună – Vladei dr., conf. univ., cumul natalia.furtuna@ffta.utm.md
Carolina Timco dr., conf. univ., cumul extern carolina.timco@emm.utm.md
Lidia Coşciug dr., conf. univ., lidia.cosciug@toap.utm.md
Nina Mija dr., conf. univ. nina.mija@toap.utm.md
Natalia Suhodol dr., conf. univ. natalia.suhodol@toap.utm.md
Cristina Popovici dr., conf. univ. cristina.popovici@toap.utm.md
Rodica Siminiuc dr., conf. univ. rodica.siminiuc@toap.utm.md
Tatiana Capcanari dr., conf. univ. tatiana.capcanari@toap.utm.md
Daniela Paladi dr., conf. univ. daniela.paladi@toap.utm.md
Olga Gutium dr., lector superior olga.gutium@toap.utm.md
Eugenia Covaliov lector universitar eugenia.boaghi@toap.utm.md
Alina Boiştean lector universitar alina.boistean@toap.utm.md
Viorica Carauş lector universitar viorica.caraus@ffta.utm.md
Livcutnic Mihail inginer mihail.livcutnic@toap.utm.md
Veronica Gorbuleac inginer cat.I, 1,0 un. titular veronica.gorbuleac@toap.utm.md
Violina Popovici inginer cat.I, 1,0 un. titular violina.popovici@toap.utm.md


Departamentul Oenologie şi chimie 

Prenume, nume Funcția, titlul stiintifico-didactic E-mail
 Rodica Sturza șef departament, prof. univ., dr. hab. rodica.sturza@chim.utm.md
Ana Verejan dr., conf. univ. ana.verejan@chim.utm.md
Anatol Balanuță dr., prof. univ. anatol.balanuta@enl.utm.md
Vasile Arhip dr., conf. univ. vasile.arhip@enl.utm.md
Aliona Sclifos dr., conf. univ. aliona.sclifos@enl.utm.md
Dan Zgardan dr., conf. univ. dan.zgardan@enl.utm.md
Iurie Scutaru dr., conf. univ. iurie.scutaru@enl.utm.md
Ecaterina Covaci dr.conf.univ. ecaterina.covaci@enl.utm.md
Larisa Necula șef laborator larisa.necula@enl.utm.md
Georgeta Moga inginer cat. I georgeta.moga@enl.utm.md
Aliona Nazaria dr., asistent.univ. alionascutaru@mail.ru
Iurie Subotin decan, dr. în chimie, conf. univ. iurie.subotin@ftmia.utm.md
Raisa Druță prodecan, dr. în chimie, conf. univ. raisa.druta@ftmia.utm.md
Svetlana Haritonov dr. în chimie, conf. univ. svetlana.haritonov@chim.utm.md
Angela Gurev dr. în chimie, conf. univ. angela.gurev@chim.utm.md
Alexei Baerle dr. în chimie, conf. univ. alexei.baerele@chim.utm.md
Veronica Dragancea dr. în chimie, conf. univ. veronica.dragancea@chim.utm.md
Diana Munteanu  lector superior, cumul diana.munteanu@adm.utm.md
Eleonora Mârzac  inginer cat. I
Viorica Chițan  inginer cat.I
Cristina Muntean inginer cat. I


Departamentul Limbi Străine

  Prenume, nume  Funcția, titlul stiintifico-didactic    E-mail
Svetlana Caterenciuc șef departament, dr., conf. univ. svetlana.caterenciuc@lm.utm.md
Lidia Bivol asistent universitar, titular lidia.bivol@lm.utm.md
Lilia Burdila  asistent universitar, titular lilia.burdila@lm.utm.md
Mariana Cerepanova  asistent universitar, titular mariana.cerepanova@lm.utm.md
Ludmila Ciumac  asistent universitar, titular ludmila.ciumac@lm.utm.md
Valentina Cuciuc  asistent universitar, titular valentina.cuciuc@lm.utm.md
Mariana Golovaci  asistent universitar, titular mariana.golovaci@lm.utm.md
Alina Havric,  asistent universitar, titular alina.havric@lm.utm.md
Elena Hodinitu lector superior, titular elena.hodinitu@lm.utm.md
Jechiu Ala lector superior, titular ala.jechiu@lm.utm.md
Liliana Prozor-Barbalat lector superior, titular liliana.prozor@lm.utm.md
Valentina Stoicev lector superior, titular valentina.stoicev@lm.utm.md
Ludmila Ungureanu dr., conf. univ., titular ludmila.ungureanu@lm.utm.md
Tamara Gogu dr., conf. univ., cumul extern tamara.gogu@lm.utm.md
Olga Zingan lector superior, titular olga.zingan@lm.utm.md
Svetlana Cebotari lector superior/concediu svetlana.cebotari@lm.utm.md
Maria Iordanov lector superior maria.iordanov@lm.utm.md
Raisa Marcenco lector universitar, cumul extern raisa.marcenco@lm.utm.md
Svetlana Ionașcu specialist în documentaţie studii svetlana.ionascu@lm.utm.md